Integritetspolicy

Envio (Pro West System AB) värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vårt mål är att följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd och ge dig som kund största möjliga transparens och information om våra rutiner och processer. Med den här policyn vill vi hjälpa dig att förstå vilken slags information Envio samlar in och hur denna används.

Denna webbplats, enviosystem.com, tillhandahålls och kontrolleras av Pro West System AB (organisationsnummer 556775-6670), (nedan kallad ”Envio”).

Envio (Pro West System AB)
Organisationsnummer: 556775-6670
Isälvsvägen 4b
722 31 Västerås
Sverige
Email: info@enviosystem.com
Telefon: 079-347 74 93

När bearbetar vi dina personuppgifter?
När du använder vår webbplats, är i kontakt med vår kundservice eller på något annat sätt interagerar med oss samlar vi in personuppgifter om dig. Det huvudsakliga syftet med insamlingen är statistisk uppföljning för att på så sätt kunna förse dig med relevant information om våra produkter samt förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats.

Personuppgifter vi samlar in:
Envio kan spara nedan uppgifter om dig när du är i kontakt med oss:

 • Namn
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • IP-adress
 • Information om din användning av Envio’s webbplats
 • Information om produkter du visat intresse för och hur du interagerat med våra nyhetsbrev.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna:

 • Tillhandahålla relevant och korrekt produktinformation, tjänster.
 • Hjälpa dig när du kontaktar vår kundservice
 • Ge dig relevant information och förbättra din upplevelse som besökare på vår webbplats.
 • Fullgöra åtaganden i samband med hantering av garantiärenden.
 • Följa vid var tid gällande lagstiftning.

Rättslig grund för insamling av personuppgifter
Samtlig insamling av personuppgifter som utförs av Envio görs baserat på rättsliga grunder. Uppgifterna kan dels behandlas som ett led i att vi genomför vårt åtagande till dig som kund och därigenom fullgöra avtal som ingåtts. Uppgifterna kan komma att bli behandlade med stöd av ditt specifika samtycke, som behöver vara frivilligt och med förståelse för innebörden för att det ska ge rättslig grund. För att kunna personifiera din upplevelse på vår webbplats och göra innehållet relevant samlas information in om ditt beteende på webbplatsen.

I vissa fall kan dina personuppgifter bli behandlade utifrån en intresseavvägning, vilket exempelvis kan innebära en analys av ditt beteende på vår webbplats för att ge dig en skräddarsydd upplevelse. Slutligen kan personuppgifter komma att insamlas och behandlas för att Envio ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser och följa lagstadgade krav.

Lagring av och tillgång till personuppgifter

Envio lagrar de uppgifter vi samlat in om dig under så lång tid som krävs för att vi ska kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig avseende de ändamål som de samlades in för. De kan dock komma att lagras längre tid än så i de fall som det finns lagstadgade krav på Envio som så kräver eller då bolagets rättsliga intressen förutsätter förlängd bearbetning.

Personuppgifter behandlas strikt konfidentiellt inom Envio och kan komma att vidarebefordras till tredje part enbart i samband med vi uppfyller våra åtaganden gentemot dig och fullgör de ändamål som uppgifterna samlats in för. Det kan exempelvis vara i samband med transport av beställd maskin, till mediapartners i samband med distribution av vår marknadsföring.

Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål utanför Envio. Dina uppgifter kommer heller inte att säljas till tredje part utan ditt tillstånd. Dina personuppgifter lagras enligt högsta tekniska säkerhetsstandard.

Övrigt
Vi använder oss av cookies och andra liknande tekniker för att kunna mäta och förstå hur vår webbplats används. Huvudsakligen använder vi oss av Googles tjänster för webbanalys.

Det är mycket viktigt för oss att du som kund känner dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter får du gärna kontakta. Var god se vår kontaktinformation nedan. Det gäller också om du vill få ett registerutdrag, få dina uppgifter korrigerade eller om du önskar få dina personuppgifter raderade ur våra system. Sådan hantering åtar vi oss att enligt lag utföra inom 30 dagar från din förfrågan, men såklart i snabbast möjliga mån. Tänk på att om du väljer att få dina personuppgifter raderade från våra system så behöver du själv kunna påvisa att du gjort ett köp för att vi ska kunna hantera garantiärenden.

Envio (Pro West System AB)
Isälvsvägen 4b
722 31 Västerås
Sverige
Email: info@enviosystem.com
Telefon: 079-347 74 93